Wat doet 3 TM?

Wij willen onze cliënten adviseren over de mogelijkheden en vooral ook de onmogelijk-heden van Technische toepassingen. Niet alleen het ontwerpen van installaties maar ook het opzetten van begrotingen en bewaken van budgetten en keuringen behoort eveneens tot onze werkzaamheden. Evenals in het verleden worden de documenten zoals ontwerpen tot bestek en tekeningen volledig door ons in eigen beheer vervaardigd. Ook bouwbegeleiding, kostenbewaking en procesorganisatie behoort tot ons werk.

“Wij willen de intermediair zijn tussen de opdrachtgever en uitvoerder”.


Werkwijze van 3TM.

Na een eerste vrijblijvend oriënterend gesprek met de opdrachtgever en eventueel meerdere belanghebbende partijen geven wij aan welke diensten wij kunnen uitvoeren. Aan de hand van een transparante urenspecificatie heeft de opdrachtgever inzicht in het werk en de onderdelen die wij daarvan invullen.

Bij het opstellen en uitwerken van een “ Programma Van Eisen” (PVE) houden wij rekening met o.a.:

- Bouwbesluit
- Waarborgen
- Certificering
- Duurzaam Bouwen (DUBO)
- Relevante aanvullende eisen en normen
- Milieu aspecten en specifieke wensen van de opdrachtgever.


Kortom:

3 TM verzorgt samen met hun gekwalificeerde medewerkers en medewerksters een zo maximaal mogelijk Installatietechnisch advies dat objectief en onafhankelijk is getoetst.

 

REALIZM - CREATIVE SOLUTIONSRentema Advies BureauE-Tech Management